Hľadajte najlepšie ponuky leteniek

Barbados Barbados Wildlife Reserve

Dovolenka Barbados Barbados Wildlife Reserve


Barbados je karibský ostrov, známy svojou krásnou plážovou scénou a teplým, slnečným počasím. Ale tento ostrov ponúka aj niečo oveľa zaujímavejšie - jedinečnú faunu a flóru, ktoré môžete objaviť v Barbados Wildlife Reserve.

Barbados Wildlife Reserve sa nachádza na juhu ostrova a je domovom mnohých druhov divokých zvierat ako je guanako, kapibary, jeleň a mnohé ďalšie. Táto rezervácia bola založená v roku 1985, aby zachovala a chránila miestnu divokú faunu a flóru.

Jedným z hlavných lákadiel rezervácie sú zrelé živočíchy, konkrétne opice, ktoré si môžete obdivovať vo voľnej prírode. Monky v Barbados Wildlife Reserve sú však divoké a nesmiete ich kŕmiť ani dotýkať sa, pretože to môže narušiť ich prirodzené správanie. Je však povolené ich sledovať a fotografovať, čím sa môžete ponoriť do pôsobivej kultúry týchto úžasných tvorov.

Okrem opíc v rezervácii môžete vidieť aj iné dychberúce zvieratá, ako sú šelmy, pávy, a dokonca aj korytnačky, ktoré sú považované za bytosti žijúce na hranici medzi divou a domesticitou. Títo tvorovia sa prechádzajú po celom areáli a sú slobodní, pričom žijú v ich prirodzenom prostredí.

Návštevníci si môžu prehliadnuť rezerváciu peši a prechádzať sa po chodníkoch, ktoré vedú okolo všetkých hlavných atrakcií. Existuje však aj možnosť absolvovania prehliadky s miestnym sprievodcom, ktorý sa podelí o zaujímavé informácie o každom druhu, ktorý budete stretávať počas vášho putovania.

Rezervácia je tiež domovom tropických záhrad, v ktorých nájdete rôzne druhy rastlín a kvetov. Tieto záhrady sú krásne udržiavané a ponúkajú návštevníkom možnosť relaxovať a obdivovať krásu prírody.

Je toto miesto pre vás? Ak ste milovníkom prírody a zvierat, Barbados Wildlife Reserve je pre vás ideálnou dovolenkou. Ponúka jedinečnú príležitosť vidieť a mať priamy kontakt s divými a ohromujúcimi zvieratami v ich prirodzenom prostredí. Nezabudnuteľné zážitky a krásne spomienky sú zaručené, ak sa rozhodnete navštíviť túto rezerváciu na svojej ceste po Barbados.

Tak si pripravte fotoaparát, pohodlné topánky a pripravte sa na dobrodružstvo v Barbados Wildlife Reserve, kde vás čaká mnoho prekvapení a nádherných zážitkov.


Letenka Barbados Barbados Wildlife Reserve


Barbados Wildlife Reserve: Explore the Natural Wonders of the Caribbean

Barbados, a stunning island in the Caribbean, is known for its pristine beaches, vibrant culture, and warm hospitality. However, the island is not only a paradise for beach lovers and water sports enthusiasts but also offers incredible opportunities for wildlife enthusiasts. Among the many attractions on the island, the Barbados Wildlife Reserve stands out as a must-visit destination for those who yearn to get closer to nature.

Located in the northern part of Barbados, just a short distance from the renowned Farley Hill National Park, the Barbados Wildlife Reserve is a sanctuary that provides a safe haven for a variety of animal species. The reserve spans over four acres of lush tropical forest, offering visitors a unique opportunity to observe and interact with some of the island's most fascinating wildlife.

Upon entering the reserve, visitors are immediately immersed in the natural beauty that surrounds them. The winding pathways meander through thick foliage, and the sounds of chirping birds and rustling leaves create a serene atmosphere. As you stroll along the trails, keep your eyes peeled for the island's national animal, the Barbados Green Monkey. These mischievous and playful creatures can often be spotted swinging from tree to tree or scampering across the forest floor.

The Barbados Wildlife Reserve is also home to a diverse array of bird species. Bird lovers can witness the vibrant Plumage of the Scarlet Ibis, listen to the distinct calls of the Amazon parrots, and marvel at the grace of the beautiful flamingoes. The reserve provides a safe habitat for these and many other bird species, making it an ideal spot for birdwatching enthusiasts.

But the reserve's wonders don't end with monkeys and birds. As you continue your exploration, you will come across enclosures housing other remarkable creatures. The reptile house is home to various species of snakes, lizards, and turtles, including the impressive Green Iguana that can grow up to six feet in length. It's a unique opportunity to see these ancient reptiles up close and learn about their habits and adaptations.

One of the most popular attractions in the reserve is the walk-in aviary, where visitors can enter and become a part of the natural habitat of colorful and playful birds. As you strolled through the aviary, you may have a friendly conversation with the parrots or have the chance to feed and hold the beautiful exotic birds, creating memories that last a lifetime.

The Barbados Wildlife Reserve also plays a crucial role in conservation efforts, participating in breeding and rehabilitation programs for endangered species. Visitors can learn about the reserve's conservation initiatives and contribute to the preservation of these remarkable animals and their habitats.

To visit the Barbados Wildlife Reserve, it is recommended to plan a day trip and allocate a few hours to truly immerse yourself in the beauty and tranquility of this unique natural sanctuary. Whether you are a wildlife enthusiast or just seeking a break from the sun and sand, the reserve provides an insightful and unforgettable experience.

So, if you find yourself planning a trip to Barbados, don't miss the opportunity to explore the wonders of the Barbados Wildlife Reserve. Witness the playful antics of the green monkeys, marvel at the vibrant plumage of exotic birds, and experience the harmony of nature. A visit to this sanctuary will undoubtedly leave you with a deep appreciation for the island's incredible biodiversity and memories that will last a lifetime.


Najčastejšie otázky a odpovede Barbados Barbados Wildlife Reserve


1. What is the Barbados Wildlife Reserve?
The Barbados Wildlife Reserve is a popular tourist attraction located on the island of Barbados. It is a natural park and sanctuary that is home to a variety of native animals and plants.

2. What animals can be seen at the Barbados Wildlife Reserve?
Visitors to the Barbados Wildlife Reserve can expect to see various species of animals, including Green Monkeys, Red-footed Tortoises, Caribbean Flamingos, parrots, iguanas, and other indigenous birds and mammals.

3. What is the entrance fee for the Barbados Wildlife Reserve?
As of the last update, the entrance fee for the Barbados Wildlife Reserve is $30 for adults and $15 for children ages 3-12. Prices may vary, so it is recommended to check the official website or contact the Reserve directly for the most up-to-date information.

4. What are the operating hours of the Barbados Wildlife Reserve?
The Barbados Wildlife Reserve is typically open to visitors from 10:00 AM to 5:00 PM. However, it is advisable to confirm the operating hours before visiting as they may be subject to change.

5. Is there a guided tour available at the Barbados Wildlife Reserve?
Yes, guided tours are available at the Barbados Wildlife Reserve. Knowledgeable guides will provide visitors with insights about the animals, their habitats, and conservation efforts in Barbados.

6. Can visitors interact with the animals at the Barbados Wildlife Reserve?
No, touching or feeding the animals is not permitted at the Barbados Wildlife Reserve. This is to ensure the safety and well-being of both visitors and the animals. However, visitors can observe the animals up close and take photographs.

7. Are there any special events or feeding times at the Barbados Wildlife Reserve?
Yes, there are daily feeding times at the Barbados Wildlife Reserve. Visitors can witness the feeding of Green Monkeys and other animals during these scheduled times.

8. Are there facilities like a café or restroom at the Barbados Wildlife Reserve?
Yes, there are restroom facilities available at the Barbados Wildlife Reserve. However, there is no café or food service on-site. Visitors are encouraged to bring their own refreshments or enjoy a meal at nearby restaurants.

9. Can I bring my own snacks or picnic to the Barbados Wildlife Reserve?
Yes, visitors are allowed to bring their own snacks or picnic to enjoy within designated areas at the Barbados Wildlife Reserve. However, it is important to maintain cleanliness and not feed any of the animals.

10. Is there parking available at the Barbados Wildlife Reserve?
Yes, there is parking available for visitors at the Barbados Wildlife Reserve. Parking is usually free, but it is advisable to confirm any specific requirements or limitations when planning your visit.


Počasie Barbados Barbados Wildlife Reserve


Barbados Wildlife Reserve is a well-known tourist destination located in the picturesque Caribbean island of Barbados. It is a wonderful place to visit, especially for nature enthusiasts and animal lovers. The reserve is home to a diverse range of wildlife and provides visitors with an opportunity to explore the natural beauty of Barbados.

The weather in Barbados is mostly warm and sunny all year round, making it an ideal vacation destination. The island experiences two main seasons – the wet and the dry season. The wet season lasts from June to November while the dry season lasts from December to May. During the wet season, the island experiences occasional rainfall and storms, but the weather is still warm and pleasant. In the dry season, the weather is generally sunny and hot.

The Barbados Wildlife Reserve is open all year round, and visitors can explore the reserve at any time. However, the dry season is the best time to visit as the weather is more predictable. It is best to visit the reserve in the morning when the animals are more active and the weather is cooler. The reserve offers guided tours which are led by knowledgeable and friendly guides who provide visitors with information about the animals and the history of the reserve.

The Barbados Wildlife Reserve is home to a diverse range of animal species, many of which are rare or endangered. The reserve is home to green monkeys, red-footed tortoises, agouti, deer, and armadillos, among others. Visitors can see the animals up close as they roam freely in their natural habitat. The reserve is also home to a variety of bird species, including the Barbados Bullfinch, the Caribbean Martin, and the Bananaquit.

In addition to the animals, the Barbados Wildlife Reserve is also home to a stunning botanical garden. The garden is filled with beautiful flowers and plants, including orchids, hibiscus, and bromeliads. The garden provides a peaceful and serene atmosphere, and visitors can take a leisurely stroll through the garden while admiring the beautiful scenery.

In conclusion, the Barbados Wildlife Reserve is a must-visit destination for nature lovers and animal enthusiasts. The reserve provides visitors with an opportunity to explore the natural beauty of Barbados and see a diverse range of animal species up close. The warm and sunny weather of Barbados makes it an ideal vacation destination for people looking to escape the cold winter months and enjoy some sun, sand, and wildlife.


Ubytovanie Barbados Barbados Wildlife Reserve


Na ostrove Barbados sa nachádza mnoho krásnych miest, ktoré si zaslúžia návštevu. Jedno z týchto miest je aj Barbados Wildlife Reserve. Tento rezervát sa nachádza v blízkosti St. Peter a ponúka návštevníkom jedinečný zážitok z prechádzky medzi zvieratami.

Barbados Wildlife Reserve sa rozprestiera na ploche 4,5 hektárov a ponúka tú najlepšiu prírodu, akú ostrov Barbados ponúka. Prechádzka po rezerváte je ako prechádzka po džungli, kde sa môžete ponoriť do prírody a zažiť z našej planéty to najkrajšie. V reelvante môžete vidieť rôzne druhy vtákov, ako sú papagáje, orly a sokoli či guaniba a zvieratá ako korytnačky, opice, ježkovia a iné druhy.

Navyše, Barbados Wildlife Reserve ponúka aj unikátnu možnosť vidieť zvieratá žijúce v ich prirodzenom prostredí. Celá prechádzka po rezerváte je veľmi interactívna a návštevníci sa môžu dokonca priblížiť k niektorým zvieratám tak blízko, že ich takmer môžu dotknúť.

Celá prechádzka po rezerváte trvá približne 45 minút a počas nej môžete vidieť aj farebné vtáky lietajúce nad vašou hlavou. Je to úžasný zážitok, ktorý možno nikde inde na Barbados nájsť. Ak sa stane, že sa počas návštevy Barbadosu u vás vyskytne voľný deň, skúste stráviť čas v Barbados Wildlife Reserve. Určite sa vám to oplatí a budete mať z toho nezabudnuteľné zážitky.

Vstupné do Barbados Wildlife Reserve pre dospelých stojí približne 13 eur, pre deti do 3 rokov vstupné zdarma, pre deti od 3 do 12 rokov stojí vstupné približne 6,50 eur. Pripadne pre týroch a viac stojí vstupné 10 eur.

Ak hľadáte niečo zaujímavé a nevšedné na vašej dovolenke v Karibiku, potom návšteva Barbados Wildlife Reserve je pre vás tou najlepšou voľbou. Je to miesto, kde môžete navštíviť niektoré z tých najkrajších zvierat v prírode a spoznať krásu ostrova z iného uhla pohľadu. Pretože na Barbados Wildlife Reserve môžete zažiť to najlepšie z prírody v plnom rozsahu.


Najomfázejnejšia online selekcia leteniek

97 percenta zákazníkov sú spokojní

Zabezpečenie najnižšej ceny

Lacné letenky za výhodné ceny

Kúpte si najlacnejšie letenky do mágických miest, nech už vás zaujímajú ich krása alebo exotika.

Vyhľadať letenky