Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Obhliadka vozidla

Pred vstupom do poistenia je klient povinný podrobiť vozidlo obhliadke, ktorá zaznamená, či je vozidlo nepoškodené alebo má určité poškodenia. V prípade zistenia poškodení na vozidle treba počítať s krátením poistného plnenia v prípade škodovej udalosti týkajúcej sa poškodenej časti motorového vozidla.

Poisťovne v poistných podmienkach stanovujú, že:

  • vozidlo nie je havarijným poistením kryté do okamihu obhliadky (t.j. poistná ochrana začína až po nafotení vozidla) alebo
  • ak sa vozidlo nepodrobilo obhliadke, môže poisťovňa krátiť poistné plnenie

V prípade škodovej udalosti, má klient povinnosť, podrobiť poškodené vozidlo obhliadke. Do okamihu obhliadky nesmie meniť stav a rozsah poškodenia vozidla. Túto činnosť vykonávajú pre poisťovne zazmluvnení partneri.