Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistné plnenie z havarijnej poistky

Výhodou havarijnej poiskty je, že v prípade škodovej udalosti vám poisťovňa preplatí škodu, a vy musíte zaplatiť len dojednanú výšku spoluúčasti (pokiaľ nemáte dojednané havarijné poistenie s nulovou spoluúčasťou alebo franšízou).

Pokiaľ poisťovňa nebude likvidovať udalosť ako totálnu škodu (to znamená, že oprava vozidla je ešte rentabilná), máte nárok na opravu vozidla, pričom poisťovňa prepláca ceny nových dielov a cenu práce autorizovaného servisu. Klient má možnosť požiadať poisťovňu o vydanie krycieho listu, čo znamená, že poisťovňa zaplatí za opravu vozidla priamo servisu (opravcovi) a vy zaplatíte servisu len dojednanú spoluúčasť.

Väčšina poisťovní umožňuje klientom aj voľbu poistného plnenia rozpočtom, t.j. bez doloženia faktúr za opravu vozidla. V takom prípade pošle poisťovňa na základe poškodenia vozidla finančné prostriedky klientovi, a je na ňom, či si auto opraví svojpomocne, alebo si vyberie servis (opravcu) podľa svojho "presvedčenia". Upozorňujeme, že výška poistného plnenia rozpočtom je vždy (v nejednom prípade podstatne) nižšia, ako by bolo plnené za opravu autorizovanému servisu.

Ak sa likviduje udalosť ako totálna škoda na vozidle, treba počítať s tým, že oprava vozidla v autorizovanom servise nebude možná, nakoľko poistné plnenie bude znížené o použiteľné zvyšky (vrak) vozidla a spoluúčasť. Niektoré poisťovne pomáhajú poškodeným klientom predať vrak vozidla na burze, pričom klientovi je ponúknutá určitá suma, za ktorú môže vrak vozidla odpredať. Samozrejme, je len na klientovi, ako sa rozhodne.