Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Riziká v havarijnom poistení

Viete aký je rozdiel medzi all-risk poistením a čiastočným kaskom? Preferujete poistenie len na vybrané riziká?

All-risk poistenie sa vyznačuje tým, že havarijná poistka kryje všetky riziká vrátane havárie (z vlastnej viny), vandalizmus, živelné udalosti, či krádež vozidla. Fakticky takmer všetky (bežné) škody by boli preplatené z havarijného poistenia (s výnimkou výluk z poistenia). 

Často skloňovanou nevýhodou all-risk poistenia medzi záujemcami o havarijné poistenie je cena takéhoto poistenia.

Pokiaľ chce klient ušetriť na havarijnom poistení, mal by sa obzerať po tzv. čiastočnom kasku, resp. alternatívami výberu poistných rizík, nakoľko už viacero poisťovní dnes takúto možnosť klientom ponúka. V závislosti od rozsahu krytia sa odvíja aj cena (výška poistného), zvyčajne však platí, že takáto poistka je lacnejšia. 

Je to aj z dôvodu, že predmetom krytia zvyčajne nie je havária, prípadne škody spôsobené vandalizmom či odcudzením vozidla. Ponuka poisťovní je dnes tak široká, že si už môžete vyskladať akékoľvek havarijné poistenie podľa vašich predstáv. Ak nechcete za niečo platiť, nemusíte to mať zahrnuté v poistke.

V závislosti od konkrétneho produktu poisťovne odporúčame preštudovať si poistné podmienky a dať si pozor najmä na definície:

  • nezavinená havária (musí byť jednoznačne identifikovaný vinník, nemôže ísť o spoluvinu)
  • stret so zverou - na akom území sa poistenie vzťahuje (len SR alebo aj zahraničie)
  • nutnosť privolať políciu pokiaľ máte haváriu so zverou
  • je krytý aj vandalizmus (nezistený páchateľ), avšak poškodenie vozidla iným nezisteným vozidlom nemusí byť kvalifikované ako vandalizmus, ale ako havária
  • sú kryté všetky živelné udalosti?
  • pri krádeži vozidla si dajte pozor na podmienky zabezpečenia vozidla, nakoľko v jednotlivých poisťovniach sa líšia
  • pokiaľ máte možnosť rôznych pripoistení, zvážte napr. pripoistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) - je to najčastejšia škodová udalosť a zároveň najproblémovejšia, čo sa týka poistného plnenia