Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Spoluúčasť a pripoistenia

Jednoducho povedané, najlepšia je poistka bez spoluúčasti alebo s franšízou, kedy klientovi je preplatená celá škoda (v prípade franšízy po dosahnutí výšky franšízy). Problémom je, že získať takéto poistenie je dnes veľmi náročné, a ak je takáto možnosť, ide o najdrahšie varianty havarijného poistenia.

Štandarnými (a najčastejšie predávanými) sú havarijné poistenia so spoluúčasťou 5% min. 150 € (resp. 5% a min. 166 €). Tu si treba uvedomiť, že približne do výšky škody 3000 € vždy zaplatíte min. spoluúčasť 150 €, no s vyššými škodami sa uplatňuje percentuálna spoluúčasť, ktorá presahuje uvedenú minimálnu fixnú sumu. Napr. pri škode 20 000 € pri 5% spoluúčasti zaplatíte z vlastného vrecka 1000 €.

Zaujímavou sa stavajú fixné spoluúčasti, napr. 50 €, 100 €, 165 €. Teda bez ohľadu na výšku škody vždy zaplatíte rovnakú spoluúčasť.

Na trhu existuje aj kombinácia percentuálnej spoluúčasti a nulovej spoluúčasti, napr. pri poistnom plnení do 1000 € klient zaplatí spoluúčasť vo výške 150 €, avšak nad 1000 € má už poistenie bez spoluúčasti, teda pri vyšších škodách nebude platiť žiadnu spoluúčasť.

Poisťovne ponúkajú viacero pripoistení, niektoré v rámci akcie zadarmo, no väčšinou sú za príplatok k základnému havarijnému poisteniu. Pripoistenie rozširuje rozsah krytia, resp. znižuje spoluúčasť na danom riziku.

Najčastejšie sa možno stretnúť s pripoistením čelného skla (prípadne všetkých skiel), kde namiesto dojednanej spoluúčasti (napr. 166 €) získate:

  • pripoistenie čelného skla so zníženou spoluúčasťou 5% min. 16,60 €
  • pripoistenie skiel so spoluúčasťou len 5% z poistného plnenia (teda nie min. suma napr. 150 €)
  • pripoistenie skla bez spoluúčasti

Medzi ďalšie, poisťovňami ponúkané, pripoistenia patria:

  • úrazové pripoistenie
  • pripoistenie náhradného vozidla
  • pripoistenie batožiny
  • pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
  • predĺžená záruka